Godt at vide om system skilte

 

1. Send de rigtige signaler

Din skiltning fortæller meget om din virksomhed, så det er vigtigt, at skiltene afspejler det, virksomheden står for. Med andre ord: Skiltene skal sende de rigtige signaler.

Før du vælger din løsning, skal du gøre dig klart, hvad du vil fortælle. Hvis virksomheden er trendsættende, er et moderne glasskilt måske den rigtige løsning. Skilte af høj kvalitet med flot finish fortæller, at din virksomhed leverer produkter eller serviceydelser af en høj kvalitet. Gamle guldbogstaver eller laugskilte derimod fortæller modtageren, at der er tale om en virksomhed med traditioner og historie.

En mangelfuld eller dårlig skiltning får dine gæster til at føle sig uvelkomne og utrygge.

2. Tag hensyn til modtageren

Det er vigtigt at tænke over, hvem modtageren er. Har du udenlandske gæster, skal der tages hensyn til dette, og f.eks. et skilt til en øjenlæge skal tage hensyn til svagtseende klienter. Tænk over, om læserne er børn/unge/voksne, om det er danskere/udlændinge eller måske ordblinde. Undgå indforståede forkortelser og ord som læserne ikke forstår. Eksempelvis kan kommuner have en tendens til at benytte et internt sprog; ikke alle ved, hvad PPR står for, og en tekst som “Personlig Psykologisk Rådgivning” er ofte for lang til et skilt, og læseren står af.

 

3. Gør det enkelt

Ordsprog som: “KISS – Keep It Simple Stupid”, “Boring is beautiful” og “Cut the Crap and Make it Simple”, kan virke provokerende, men siger det hele meget godt og klart. Skilte med enkle budskaber gør det nemmere for gæsterne, og de har lettere ved at reagere på skiltningen. Hvis skiltningen ikke har klare budskaber, mister du forbindelsen til modtageren. Hvis der er tale om et kontorhus, er det vigtigt at undgå “logoflimmer”, som opstår ved en alt for individuel skiltning. Lav en skiltning med en enkel og forståelig tekst. Skal der firmalogoer på, så lad logoerne være en sekundær ting – skiltene skal først og fremmest vise vej og informere.

Du skal også sørge for, at der er sammenhæng i skiltningen, så skiftende skrifttyper eller forkerte farver ikke forvirrer.

4. Typografi og læsbarhed

Hvis skiltene er svære at læse, falder brugerne fra – specielt hvis der samtidigt er meget tekst. Vælg derfor altid en typografi, der er stor nok og læsbar. Lad være med at benytte versaler (lutter store bogstaver), det går nemlig ud over læsbarheden. Da versaler alle er lige høje, vil ordene fremstå som “kasser”, man er nødt til at stave sig igennem. Benyt i stedet den sædvanlige skrivemåde med stort begyndelsesbogstav.

5. Piktogrammer eller tegninger

Alle kender sætningen: “Billeder siger mere end ord”. På skilte kan det samme ofte siges om piktogrammer og simple tegninger. Derfor kan det være en god idé at overveje brugen heraf. Herved kan modtageren orientere sig – uanset sprog og alder. Men husk: tegningerne og piktogrammerne skal være indlysende og kunne forstås ved et enkelt øjekast.

6. Farver og proportioner

Skal skiltene passe til noget, eller måske danne kontrast til det samme? Hvordan er arkitekturen, indretningen, rummet, farverne og proportionerne? Det er vigtigt, at skiltene passer ind i miljøet, så se på omgivelserne før du vælger skiltesystem. Det er et stort projekt at skilte en større bygning, som f.eks. et sygehus eller et rådhus. Her er det især nødvendigt at kende til læseafstand og gæsternes naturlige orienteringsmønster. Det kan være en rigtig god idé aft prøve teorien af i praksis inden et større projekt skiltes, producer nogle print i 1:1 eller endnu bedre lav nogle prøveskilte med farver og skrifthøjder, og vurder disse prøver i den rette sammenhæng, inden den endelige beslutning træffes.

7. Skiltetavler

Det kan være nødvendigt med oversigtstavler. Også her er det vigtigt at gøre det enkelt. Undgå tekster i endeløse baner, men opdel tydeligt og indlæg “pauser” på skiltene. Etageadskillelser markeres f.eks. med en anden farvetone, og der kan indsættes tomme felter til at skabe pauserne. De vigtigste ting kan fremhæves ved at teksten understreges, gøres større, federe eller gives en anden farve.

8. Opdatering og supplering

Ved den løbende vedligeholdelse opstår ofte problemer, som du kan undgå ved at udnævne én skilteansvarlig, dvs. én person, der opdaterer og bestiller supplerende skilte. Derved mindsker du risikoen for, at der sker fejl. Hvis du har behov for at ændre skiltene ofte, så vælg et system, hvor det sker nemt og uden store omkostninger. I tider med fusioner, opkøb, logo- og navneskift er det rart med en fleksibel skiltning. Et ufleksibelt system kan være en billigere investering, men til gengæld et dyrt bekendtskab i længden. Og hvad med fremtidige suppleringer? Sørg for, at leverandøren har suppleringsgaranti på produktet, og at suppleringer kan ske uden lange leveringstider. Såfremt I vælger en specialfarve, f.eks. en firma-farve, er det en god idé at bestille nogle ekstra skilte, netop for at gøre opdateringer hurtige og uden store omkostninger.

9. Hvad er tilladt, og hvad er ikke?

Hvis der skal skiltes udendørs, er det vigtigt at lokalplaner for området overholdes og eventuel tilladelse til skiltningen søges. Måske er der også en designmanual, som skal overholdes. Er der foruden manualen andre regler, der skal overholdes? Skal udlejere eller naboer spørges? Såfremt du ikke selv ønsker at sørge for evt. godkendelser, så spørg om det er en service, dit skiltefirma kan tilbyde.

10. Holdbarhed, vedligeholdelse og rengøring

Skilte skal vedligeholdes og rengøres. En snusket eller ridset overflade sender nogle dårlige signaler. Når der skal vælges skiltematerialer, er det vigtigt at se på, hvilke påvirkninger skiltene vil blive udsat for, og hvilken vedligeholdelse, de kræver. Det kan være faktorer som vind og vejr, men også hærværk og børn. Man kan ikke sikre sig fuldstændigt mod hærværk, men man skal have det med i sine overvejelser, så der kan vælges de rigtige produkter til den rigtige løsning. Spørg din leverandør til råds, hvis du er i tvivl. Tegn en kontrakt på vedligeholdelse og rengøring eller placér ansvaret internt i virksomheden.

11. Skilte er en investering

Se på skilte som en investering. Ofte kan det oven i købet være en stor investering. Hvis man har behov for hyppig opdatering, er det muligt, at den optimale løsning er elektroniske skilte som konstant er opdateret uden brug af ressourcer. Da investeringen skal holde i mange år, er det vigtigt at se fremad. Og husk at: “Glæden over den lave pris holder kortere, end ærgrelsen over det ringe produkt”.

12. Samarbejdet med leverandøren

En skiltning er en investering, der gerne skulle holde i mange år, og derfor er det oftest et længerevarende samarbejde, der indledes. Så vær omhyggelig, når du vælger leverandør – og husk at stille krav.
Se på leverandøren med kritiske øjne. Se på leverandørens referencer, også selv om det ikke giver garanti for kvalitet. Vælg en leverandør, du har tillid til – og se kritisk på de løsningsforslag, der præsenteres.

Ring til os på 40 59 59 02